Table of Contents

นับว่าเป็นข่าวดีรับต้นปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าธนาคารส่วนใหญ่ทยอยออกโปรสินเชื่อเอา SME ตั้งแต่ต้นปี แถมเงื่อนไขยังแสนจะยึดหยุ่นแบบเข้าใจหัวอกผู้ประกอบการณ์ SME ที่สุด เพราะเน้นช่วยเหลือธุรกิจในยุค Covid – 19 ทีได้รับผลกระทบต่อธุรกิจ สำหรับท่านผู้อ่านคนไหนที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินกู้เงื่อนไขกำลังดี อย่าเพิ่งกดผ่านไป M Creation ขอนำเสนอบทความนี้ก่อน….

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความนี้แล้วแล้วยังมี บทความที่เกี่ยวกับ หาเงินออนไลน์ ทำได้จริง สร้างรายได้พิเศษออนไลน์ 2021 อีกด้วย

กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

  •  โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง เป็นสินเชื่อที่ปล่อยกู้โดยให้ดอกเบี้ยต่ำสุดเริ่มต้นที่ 4% เท่านั้น พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมประกันของ บสย.ใน 4 ปีแรก โดยผู้ประกอบการที่มียอดขายตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับวงเงินสินเชื่อพิเศษทุกประเภทสูงสุด 100 ล้านบาท พร้อมผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบการณ์ SMEs ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมามากว่า 3 ปีและผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากรสำหรับบุคคลธรรมดาจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 5% และสำหรับนิติบุคคลจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท (ไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร) นอกจากนี้ยังต้องใช้หลักประกันเป็น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และในกรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ :  ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลและจะต้องผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร นอกจากนี้ยังต้องไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมีบริการ TikTok Ads ให้ท่านที่ต้องการโฆษณาทาง Tiktok ได้ใช้บริการอีกด้วย

กสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

  • โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในโครงการ สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ ที่ให้วงเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 3 ล้านบาทและให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี โดยให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น   MRR+3% ต่อปี  โดยจะต้องยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจขายของออนไลน์สามารถยื่นขอสินเชื่อนี้ได้เช่นกัน

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล โดยจะต้องยื่นสำเนาเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในโครงการ สินเชื่อบัญชีเดียว  ที่คุณสามารถกู้ระยะยาวสูงสุด 30 ล้านบาทและให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี และให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น   MRR+1% ต่อปี โดยจะต้องยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสถานประกอบการณ์ สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการณ์ที่ต้องการผ่อนยาวๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบที่เป็นนิติบุคคล และมีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความนี้แล้วแล้วยังมี บทความที่เกี่ยวกับ หาเงินออนไลน์ ทำได้จริง สร้างรายได้พิเศษออนไลน์ 2021 อีกด้วย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้า

ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย

  • โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ในชื่อ มาตรการสินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข ที่คุณสามารถกู้ระยะยาวสูงสุด 7 แสนบาทต่อราย และในกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมของ Exim Bank สามารถขอวงเงินเพิ่มสูงสุดได้ 1 ล้านบาท (รวมวงเงินเดิม) อีกทั้งยังให้อัตราดอกเบี้ย 5.50% ในปีแรกและให้อัตราดอกเบี้ยแบบPrime Rate – 0.50% ในปีถัดไป

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบการณ์ที่เป็นนิติบุคคลและผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร โดยต้องไม่มีวงเงินสินเชื่ออื่นกับ ธสน. นอกจากวงเงิน EXIM Happy Credit รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในชื่อ มาตรการเอ็กซิม ดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด Covid – 19  โดยปล่อยสินเชื่อกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ 2.00% ต่อปีในปีแรก  โดยให้กู้ วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย และให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี (Grace Period สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) และฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้ หลักประกันเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกันได้ (หลักประกันขั้นต่ำ 40%) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ บสย.ร่วมค้ำประกันได้

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงทางอ้อม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจบริการ Google Ads  และ  Facebook Ads สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

ออมสิน

ธนาคารออมสิน                            

โปรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นโปรแกรมที่จัดตั้งพิเศษเพื่อเยียวยาโควิด – 19  ให้กับธุรกิจ เป็น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ที่ช่วยเหลือ SMEs กู้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay โดยให้ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี และให้อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ  Supply Chain  เช่น  ร้านอาหาร  ธุรกิจสปา  นวดแผนไทย  รถรับจ้างนำเที่ยว  เกสต์เฮ้าส์  โฮสเทล  ฯลฯ และได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความนี้แล้วแล้วยังมี บทความที่เกี่ยวกับ หาเงินออนไลน์ ทำได้จริง สร้างรายได้พิเศษออนไลน์ 2021 อีกด้วย

ภาพรวมสถานการณ์โควิด – 19 ระลอก 2 นี้ แม้จะสร้างปัญหาที่กระทบกับธุรกิจอีกครั้ง แต่ก็ยังมีเรื่องดีที่ผู้ประกอบการณ์ SMEs ยังมีมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารอยู่ ซึ่งก็ปล่อยมาตรการออกมาได้ทันเวลาพอดี ติดตามบทความที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Share :

Facebook