Table of Contents

หลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีกับธุรกิจ SME แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายจริงๆของธุรกิจประเภทนี้ วันนี้ M Creation จะมาขยายความให้ฟังกันครับว่า ธุรกิจ SME คืออะไรกันแน่?แล้วจะวัดได้ยังไง?

SME หรือ ชื่อเต็มๆเรียกว่า  Small and Medium Enterprises  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เป็นรูปแบบขนาดของธุรกิจในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มาก  และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การจัดจำหน่ายและการให้บริการ  โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ตัวผู้ประกอบการ อาจเป็น บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด  หรือกิจการร่วมค้า  หรือถ้าพูดอย่างเข้าใจง่ายๆ ก็คือ SME เป็นไซส์ของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง โดยจะเป็นการดำเนินธุรกิจแบบไหนก็ได้

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมีบริการ รับทำ TikTok Ads ให้ท่านที่ต้องการโฆษณาทาง Tiktok ได้ใช้บริการอีกด้วย

เรียนรู้

ประเภทธุรกิจที่จัดอยู่ในหมวด SME มีอะไรบ้าง?

  • ธุรกิจการผลิตสินค้า ครอบคลุมการผลิตทั้งรูปแบบเกษตรและอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจการให้บริการ ครอบคลุมธุรกิจที่ให้บริการทั้งหมด
  • ธุรกิจการค้าปลีก ครอบคลุมธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความนี้แล้วแล้วยังมี บทความที่เกี่ยวกับ เคล็ดลับสร้างเพจง่ายๆ ให้ดัง อีกด้วย

คำนวณ

ไซส์ของ SME วัดได้จากอะไรบ้าง?

เมื่อเรารู้ประเภทของธุรกิจแล้ว อันดับต่อมาที่จะวัดความเป็น SME ได้คือขนาดธุรกิจครับ โดยปกติ SME จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดย่อม ความแตกต่างของธุรกิจทั้ง 2 แบบนี้ นั้นขึ้นอยู่กับไซส์นี่แหละครับ เพราะถ้าเป็น ธุรกิจขนาดกลางจะต้องมีการจ้างงาน 50 คนขึ้นไป จนถึง 200 คน หากเป็นธุรกิจกิจขนาดย่อมจะต้องมีการจ้างงานต่ำกว่า 50 คนครับ  (ยกเว้นธุรกิจค้าปลีกที่จำนวนการจ้างงานน้อยกว่านั้นได้)

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจบริการ Google Ads  และ  Facebook Ads สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

นอกจากนี้ยังวัดได้จากมูลค่าทรัพย์สินถาวรได้อีกด้วยครับ ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางจะต้องมีมูลค่าทรัพย์ถาวร 51 – 200 ล้านบาท หากเป็นธุรกิจขนาดย่อมจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาทครับ (ยกเว้นธุรกิจค้าปลีกที่มูลค่าทรัพย์สินถาวรน้อยกว่านั้นได้)

ใครๆก็อยากที่จะเป็น SME กันทั้งนั้นครับ นั่นเป็นเพราะ การเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ผู้ประกอบการณ์มักมีอิสระในการทำธุรกิจ จะทำอะไรก็ได้  แถมรัฐบาลยังมีนโยบายออกมาส่งเสริม SME อยู่ตลอด ยกตัวอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ที่บอกว่า ถ้ามีกำไรสุทธิไม่เกิน 3แสนบาท จะเสียภาษีในอัตรา 0% และถ้ามีกำไรสิทธิไม่เกิน 3 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 15% ในขณะที่นิติบุคคลทั่วไป จะเสียภาษีในอัตรา 20 %  (ใช้ได้เมื่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท)

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความนี้แล้วแล้วยังมี บทความที่เกี่ยวกับ นโยบายธนาคารที่เกื้อหนุน SME ต้นปี 2021 อีกด้วย

แม้ว่า SME จะเป็นรูปแบบที่ใครๆใฝ่ฝัน แต่ก็ความโหดของการทำธุรกิจแนวนี้คือ การขอสินเชื่อธนาคารครับ บ่อยครั้งที่ธนาคารปล่อยให้ SME ได้ยากมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่มั่งคงพอ แบบนี้คนเป็นผู้ประกอบการณ์ต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร? อ่านต่อ นโยบายธนาคารต่างๆที่เกื้อหนุน SME ต้นปี 2021

ที่มา:

https://bit.ly/3oK9UWg

https://bit.ly/3oGCDey

Share :

Facebook