Table of Contents

แต่ก่อนการโปรโมทสินค้าตัวใหม่หรือต้องการเปิดแบรนด์ธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าด้วยการโฆษณาผ่านดารา-นัดแสดง หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการนั้นๆ เป็นคนโฆษณาให้

ซึ่งถึงแม้ว่าจะให้ผลตอบรับที่ดี แต่การตลาดแนวนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างเก่าแล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นทำให้เกิดการตลาดแนวใหม่ขึ้นมาโดยการโปรโมทผ่านผู้มีชื่อเสียงเช่นกัน แต่จะบุคคลนั้นจะไม่ใช่ดาราหรือนักแสดง แต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สามารถจูงใจให้ผู้ติดตามสามารถคล้ายตามและเชื่อมั่นได้

โดยการตลาดนี้คือการใช้กลยุทธ์ Influencer marketing strategy  นั่นเอง
ส่วนใครที่ยังไม่ทราบว่า Influencer คือใคร วันนี้เรามีคำตอบ

Influencer Marketing คือใคร
ทำไมถึงมีความสำคัญในการตลาดปี 2022 ? 

กลยุทธ์ Influencer Marketing นั้นจะเป็นการทำการตลาดโดยผ่านการโปรโมทโดยตัวกลางหรือบุคคลที่ 3 เหมือนกัน หากมองเผิ่นๆ อาจจะฟังดูคล้ายกับการทำการตลาดโดยใช้ดารา-นักแสดงเหมือนเดิม

แต่จุดที่แตกต่าง คือ เป็นการทำการตลาดที่อาศัยบุคคล หรือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เป็นดารา-นักแสดง หรือคนที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นๆ แต่เขาเหล่านี้กลับมีอิทธิพลทางความคิด มีความเชี่ยวชาญ มีวิธีการนำเสนอบางอย่างที่ทำให้เกิดผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

จนสามารถชักนำความคิด หรือ ชักจูงเร่งกระบวนการณ์เพื่อตัดสินใจบางอย่างได้
ซึ่งเราจะเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “Influencer” นั่นเอง 

Influencer มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

ระดับของ Influencer แต่ละท่านจะถูกแบ่งประเภทออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันทั้งจำนวนผู้ติดตามและค่าใช้จ่ายต่อโพสต์ ยิ่งมีผู้ติดตามเยอะเท่าไรค่าบริการก็จะสูงขึ้นตามจำนวนผู้ติดตาม ดังนี้ 

 • Nano Influencer (ผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000-10,000 คน)
 • Micro Influencer (ผู้ติดตามตั้งแต่ 10,000-50,000 คน 
 • Mid-Tier Influencer (ผู้ติดตามตั้งแต่ 50,000-100,000 คนขึ้นไป)
 • Macro Influencer  (มีผู้ติดตามตั้งแต่ 100,000-1,000,000 คนขึ้นไป) 
 • Mega Influencer (มีผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000,000 คนขึ้นไป) 

**นอกจากนี้  Influencer ยังถูกแบ่งออกตามความเชี่ยวชาญต่างๆ อีกด้วย เช่น สายอาหาร สายกีฬา สายท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น 

ทำไมการจ้าง Influencer ถึงดีกว่าการจ้างดารา-นักแสดง? 

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่า การจ้าง Influencer เพื่องาน Marketing นั้นมีความแตกต่างอย่างไร และมีข้อดีกว่าการจ้างดารา-นักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วได้อย่างไร? วันนี้เราจะมาสรุปเป็นข้อๆ ให้ฟัง

 • มีผู้ติดตามเป็นของตัวเอง และส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ติดตามที่ได้จาก Organic หรือติดตามเพราะชื่นชอบตัว ซึ่งผู้ติดตามเหล่านี้จะช่วยให้สามารถจัดลำดับของกลุ่มเป้าหมายสินค้าของธุรกิจได้ว่า มีแนวโน้มหรือจะกลายเป็นผู้บริโภคของธุรกิจได้หรือ
 • มีอิทธิพลทางความคติดและการตัดสินใจแก่กลุ่มผู้ติดตามและผู้บริโภคได้ค่อนข้างเยอะ เพราะส่วนใหญ่ Influencer มักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชัดเจน ทำให้เวลาเผยแพร่ข้อมูล หรือแนะนำอะไรก็จะทำให้คนคล้อยตามได้ง่าย 
 • มีแนวทางการทำคอนเทนต์ หรือมีตัวตนค่อนข้างชัดเจน ทำให้สามารถช่วยแยกประเภทสินค้าได้ และทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถเลือกได้ว่า ลงสินค้ากับ Influencer เจ้าไหนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด 
 • ส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคลธรรมดาที่มีชื่อเสียงเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่เป้นผู้มีชื่อเสียงโดยทั่วไปเหมือนเหล่าดารา-นักแสดง ทำให้ในมุมมองของผู้ติดตามหรือผู้บริโภาคแล้วจะตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเหมือนเป็นประสบการณ์การใช้สินค้า หรือใช้บริการจากผู้ที่ใช้งานจริงๆ และเกิดการบอกปากต่ออปากได้ดีกว่า
 • มีช่องทางการโปรโมทหลายช่องทางใน Social Media เช่น Facebook Instagram TikTok Youtube  และ Twitter ทำให้การจ้าง Influencer ท่านเดียว สินค้าของคุณก็สามารถกระจายไปแผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ ได้อีกมากมาย 
 • ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง Influencer ต่อโพทส์ ถ้าเทียบกับการจ้างดารา-นักแสดงแล้วจะมีราคาที่ถูกกว่า และยังช่วยลดค่าโฆษณายิงแอด (ADS) ได้ด้วยเพราะสินค้าได้กระจายไปตามช่องทางของ Influencer ท่านนั้นๆ แล้ว 

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมีบริการ รับทำ TikTok Ads และ Google Ads ให้ท่านที่ต้องการโฆษณาทาง Tiktok ได้ใช้บริการอีกด้วย

การใช้ Influencer marketing ข้อเสียที่ควรระมัดระวัง

สำหรับใครที่คิดจะจ้าง Influencer เพื่อโปรโมทสินค้านั้เป้นสิ่งที่ดี แต่การใช้ influencer marketing ข้อเสียที่ควรระมัดระวัง คือ ไม่ควรเลือกแต่เน้นราคาถูกและปริมาณเยอะๆ

เพราะถึงแม้ว่าจะราคาต่อโพตส์ถูก และสามารถโปรดมทในช่องทางเยอะๆ ก็จริงแต่หากไม่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงต่อภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าก็อาจจะทำให้สื่อสารของสินค้าหรือแบรนด์เสียหาย และไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ตามที่ต้องการ

ควรเลือก Influencer แบบไหนถึงจะดีที่สุด

สำหรับใครที่คิดจะจ้าง Influencer เพื่อโปรโมทสินค้านั้นควรให้ความสำคัญกันหลักการดังนี้ 

 1. ควรเลือก Influencer ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีภาพลักษณ์ดูดีเหมาะสมกับสินค้า 
 2. เนื้อหาคอนเทนต์ที่ Influencer ลงนั้นมีเนื้อหาแนวไหน เป็นโพสต์รูป หรือวีดีโอ วิธีการนำเสนอและภาษาที่ใช้ว่ามีความสอดคึล้องกับแบรนด์หรือสินค้าที่ต้องการหรือไม่?
 3. ตรวจดูคุณภาพของผู้ติดตาม (Follower) ของ Influencer นั้นๆ ว่ามีลักษณธที่จะสามารถเป็นผู้บริโภคหรือมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นผู้บริโภคของแบรนด์ได้หรือไม่

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความนี้แล้วแล้วยังมี บทความที่เกี่ยวกับ ส่องการตลาดตามเทรน TikTok Influencers, บริการจัดหา Tiktok Influencer ให้ท่านที่สนใจ ได้ใช้บริการอีกด้วย

ตัวอย่าง Influencer marketing ชื่อดังในประเทศไทย

อันนี้เป็นตัวอย่าง Influencer ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สามารถลองชมตัวอย่างได้ ดังนี้ 

Influencer marketing ในไทย สายอาหาร

 • EaterOat 
 • PEACH EAT LAEK

Influencer marketing ในไทย สายท่องเที่ยว 

 • อาสาพาไปหลง
 • เถื่อน Travel
 • i roam alone

Influencer marketing ในไทย สายเกม

 • กิต งาย
 • zbing z. 

Influencer marketing ในไทย สายออกกำลังกาย

 • Booky HealthyWorld 
 • hutchiew

Influencer marketing ในไทย สายสกินแคร์

 • ingck  
 • บริ้งตี้ (Brinkkty)
 • น้อยหนึ่งเมคอัพ (noyneung makeup)
 • โมเมพาเพลิน 

Share :

Facebook