Table of Contents

google ads คือ แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่เป็นเจ้าของโดย Google ซึ่งช่วยให้ผู้คนโฆษณาสินค้า หรือบริการของพวกเขาบนเครือข่ายการค้นหาของ Google และเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ผ่านรูปแบบโฆษณาต่าง ๆ เช่น โฆษณาบนผลการค้นหา (Search Ads), โฆษณาแสดงผลบนเว็บไซต์ (Display Ads), โฆษณาวิดีโอบน YouTube (Video Ads) และอื่น ๆ ผู้โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่โฆษณา เช่น เป้าหมายตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายทางไลฟ์สไตล์ หรือความสนใจพิเศษ ผ่านการตั้งค่าและการปรับแต่งให้กับแคมเปญโฆษณาของพวกเขา ซึ่งราคาและการคิดค่าโฆษณาบน Google Ads จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รูปแบบโฆษณา, คำค้นหา, ระบบการประมูลเพื่อกำหนดราคาโฆษณา บทความของเราวันนี้จึงจะมากล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าว 

เราชี้แจงให้! บริการ google ads คิดเงินยังไง

โฆษณา google ads ราคาคิดเงินโดยใช้ระบบการประมูลโฆษณา ซึ่งราคาและวิธีการเรียกเก็บเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบโฆษณาและตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณเลือกใช้ในแคมเปญของคุณ ตัวอย่างรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่พบบ่อยได้แก่

1. ค่าคลิก (Cost Per Click, CPC)

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อมีผู้ใช้คลิกที่โฆษณาของคุณ จำนวนเงินที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับการประมูลและความคล้ายคลึงของโฆษณากับคำค้นหา

2. ค่าคิดต่อการแสดง (Cost Per Thousand Impressions, CPM)

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนแสดงโฆษณาของคุณ โดยไม่คำนึงถึงการคลิก

3. ค่าการกระทำเชิงโต้ตอบ (Cost Per Action, CPA)

คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน เมื่อมีการกระทำเชิงโต้ตอบที่กำหนดไว้ เช่น การซื้อสินค้าหรือการกรอกแบบฟอร์ม

ราคาและเบี้ยปรับการประมูลของโฆษณาขึ้นอยู่กับการแข่งขันระหว่างผู้โฆษณาที่ต้องการโฆษณาในคำค้นหาหรือการแสดงผลเดียวกัน คุณสามารถกำหนดงบประมาณ เพื่อรักษาความเสถียรภาพของแคมเปญได้

รูปแบบของบริการรับลงโฆษณา google ราคาถูก

เพื่อรับบริการโฆษณาใน Google ราคาถูก คุณสามารถพิจารณา ใช้รูปแบบต่อไปนี้

1. โฆษณาบนผลการค้นหา (Search Ads)

โฆษณาที่ปรากฏบนผลการค้นหาของ Google มีราคาที่คุณสามารถควบคุมได้ เนื่องจากคุณจะเรียกเก็บเงิน เมื่อมีการคลิกที่โฆษณาของคุณ เพื่อให้ราคาถูกลง คุณสามารถเลือกคำค้นหาที่ไม่มีการแข่งขันระดับสูงหรือใช้คำค้นหาที่เป็น “long tail keyword” ซึ่งมีความสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการของคุณให้มากที่สุด

2. โฆษณาแสดงผลบนเว็บไซต์ (Display Ads)

รูปแบบโฆษณาที่แสดงผลบนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ Google มีราคาที่ต่ำกว่าโฆษณาบนผลการค้นหา คุณสามารถเลือกเป้าหมายแบบระบุเฉพาะเว็บไซต์ที่มีค่าต่ำ เพื่อลดต้นทุนในการโฆษณา

3. โฆษณาวิดีโอบน YouTube (Video Ads)

การโฆษณาผ่านวิดีโอบน YouTube สามารถใช้รูปแบบโฆษณาเช่น TrueView In-Stream หรือ Bumper Ads ซึ่งมีราคาที่เป็นกลาง คุณสามารถตั้งค่างบประมาณและระยะเวลาการแสดงโฆษณาได้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมีบริการ ยิงแอด TikTok, Linkedin Ads และ Google Ads ตลอดไปจนถึง Facebook Ads ให้ท่านที่สนใจได้ใช้บริการอีกด้วย

ขั้นตอนการทำโฆษณา google ads

นี่คือขั้นตอนพื้นฐานเพื่อทำโฆษณาใน Google Ads

1. ตั้งเป้าหมายการโฆษณาของคุณในการโฆษณา เช่น โฆษณา Google ติดหน้าแรก

2. เลือกแพลตฟอร์มโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญของคุณ เช่น โฆษณา tiktok

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับโฆษณาของคุณ เช่น เป้าหมายตามคำค้นหา

4. ตั้งค่า Keyword Planning ค้นหาและเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวกับโฆษณาของคุณ 

5. สร้างเนื้อหาโฆษณาที่น่าสนใจ นำเสนอข้อความที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูด target 

6. กำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการแสดงโฆษณา และเลือกวิธีเก็บเงินที่เหมาะสม 

7. ติดตามและวิเคราะห์ผลการโฆษณา เช่น จำนวนคลิก เพื่อปรับแก้และปรับปรุงให้ดีขึ้น

การทำโฆษณาใน Google Ads เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการปรับแต่งตามผลลัพธ์ แนะนำให้ศึกษาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Ads เพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สำหรับการสร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

ขยายธุรกิจด้วย google ads ค่าใช้จ่ายควรอยู่ในงบประมาณเท่าใด

การกำหนดงบประมาณสำหรับ Google Ads ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดธุรกิจของคุณ วัตถุประสงค์การโฆษณา และการแข่งขันในตลาดของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้กฎของวงจรการตลาด โดยกำหนดงบประมาณโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

หากเริ่มต้นใหม่หรือมีงบประมาณจำกัด คุณอาจต้องทดลองและปรับแต่งแคมเปญ เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นคุณจึงจะสามารถเพิ่มงบประมาณขึ้นเมื่อคุณพบว่าแคมเปญของคุณกำลังประสบความสำเร็จและเริ่มมีผลตอบรับจากลูกค้า

โฆษณา หน้าแรก google ราคาเท่าไร ให้ผลลัพธ์สำคัญกับคุณอย่างไรบ้าง

การโฆษณา หน้าแรกของ Google ราคาแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

1. คำค้นหา

ราคาของโฆษณาบนหน้าแรกของ Google ขึ้นอยู่กับคำค้นหาที่คุณต้องการโฆษณา คำค้นหาที่มีความยากและมีการแข่งขันมากอาจมีราคาสูง

2. การประมาณการการคลิก

Google Ads ใช้ระบบการประมาณการคลิก (bid auction) ซึ่งผู้ประกอบการโฆษณาจะต้องเสนอราคาที่พร้อมจะจ่าย สำหรับการคลิกบนโฆษณาของพวกเขา ราคาที่สูงขึ้นอาจช่วยให้โฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่การคำนวณการประมาณการการคลิกนี้ยังขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้คลิก ความสอดคล้องกับคำค้นหา และประสิทธิภาพโฆษณาของคุณ

3. คุณภาพและประสิทธิภาพของโฆษณา

Google ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของโฆษณา โดยการคำนวณคะแนนโฆษณา (Ad Rank) ซึ่งรวมถึงความสอดคล้องกับคำค้นหา ประสิทธิภาพของหน้าเว็บที่โฆษณาลิงก์ไป และการคลิกก่อนหน้านี้ของโฆษณา การมีโฆษณาที่มีคะแนนสูงกว่าอาจช่วยให้โฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งที่สูงขึ้น

จุดเด่นของบริการ google ads ไทย

บริการ Google Ads ไทยมีจุดเด่นในเรื่องความสำคัญของ Google ads ที่ทำให้สายการตลาดต้องเลือก:

1. Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทย ดังนั้นการโฆษณาผ่าน Google Ads จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง

2. โฆษณาบน Google Ads ปรากฏในผลการค้นหาด้านบน หรือด้านล่างของหน้าผลลัพธ์ค้นหา ซึ่งทำให้โฆษณาของคุณถูกผู้ใช้งานมองเห็น เมื่อพวกเขากำลังค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้อง

3. Google Ads ให้คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงได้ ด้วยการใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง การตั้งเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ การกำหนดช่วงเวลา และการปรับแต่งตามข้อมูลผู้ใช้งาน

4. Google Ads มีเครื่องมือควบคุมที่ช่วยปรับแต่งแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ทั้งการเลือกโฆษณาที่ต้องการแสดง การตั้งงบประมาณ การทดสอบโฆษณา Google Ads มีเครื่องมือวัดผลที่ให้ข้อมูลการโฆษณาอย่างละเอียด เช่น จำนวนคลิก ช่วยให้คุณปรับแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คุณอาจเลือกใช้บริการกับเรา M-Creation เราเป็นเอเจนซี่โฆษณาที่ให้บริการทำโฆษณา Google ads ให้ธุรกิจของคุณปังก่อนใครในราคาที่ย่อมเยา สำหรับธุรกิจที่ต้องการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โฆษณาของพวกเราเน้นความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่โดดเด่น โดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือทำลายเงินที่จ่ายไป พวกเราเน้นย้ำถึงเรื่องเพิ่มการมองเห็นแบรนด์และดึงดูดผู้ชมเป้าหมาย ที่สร้างผลลัพธ์จริง

คำถามที่พบ(FAQ)

Google Ads เป็นเครื่องมือการโฆษณาออนไลน์ที่มีความสำคัญและมีความสามารถมากมาย:

1. Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ทั่วโลก ทำให้โฆษณาถูกเห็นมากมาย

2. โฆษณาบน Google Ads ปรากฏในผลการค้นหาด้านบนหรือด้านล่างของหน้าผลลัพธ์ค้นหา 

3. ความสามารถในการปรับแต่งแคมเปญ เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

4. ความสามารถในการวิเคราะห์และปรับปรุงแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความยืดหยุ่นในงบประมาณ Google Ads ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณโฆษณาได้

ใช่, Google Ads เป็นบริการที่คุณต้องเสียเงินในการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Google. คุณจะต้องกำหนดงบประมาณโฆษณาของคุณและจ่ายค่าคลิกหรือค่าแสดงโฆษณาตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย Google

Share :

Facebook