Table of Contents

โฆษณา Facebook เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการโปรโมทสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบัน Facebook ได้อัปเดตฟีเจอร์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการยิงแอดให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณควรทราบว่าตัวจัดการโฆษณา Facebook คืออะไร ขั้นตอนการยิง Ads โฆษณา Facebook คืออะไร โดยเราจะอธิบายว่าขั้นตอนโฆษณา Facebook อยู่ระหว่างการตรวจสอบทำงานอย่างไร ขั้นตอนโฆษณา Facebook ตรวจสอบนานเท่าไร หากโฆษณา Facebook ถูกปฏิเสธจะต้องแก้ไขการสร้างผลลัพธ์อย่างไร ตลอดจนเรายังแนะนำ 3 วิธีเริ่มต้นยิง Ads โฆษณา Facebook อย่างไรให้รอด รวมถึงเปรียบเทียบการยิง Ads โฆษณา Facebook Boost Post VS Ads แล้วจึงไปตอบคำถามที่พบบ่อย อาทิ จ่ายค่าโฆษณา Facebook เสียภาษีอย่างไร คำต้องห้ามโฆษณา Facebookมีอะไรบ้าง โดยผู้อ่านที่อ่านบทความนี้จบจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการยิง ads โฆษณา Facebook ฉบับใหม่อัปเดต 2023

ตัวจัดการโฆษณา Facebook คืออะไร

ตัวจัดการโฆษณา Facebook (Facebook Ads Manager) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและจัดการโฆษณาบน Facebook, Instagram, Messenger และ Audience Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวจัดการโฆษณา Facebook ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและวัดผลลัพธ์ของโฆษณาได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการยิง Ads โฆษณา Facebook มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการยิง Ads โฆษณา Facebook แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งค่าวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

ขั้นตอนแรกคือการตั้งค่าวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ซึ่งจะช่วยให้ Facebook กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมให้กับธุรกิจ วัตถุประสงค์ของแคมเปญมีให้เลือกหลากหลาย เช่น

 • การสร้างการรับรู้ (Awareness)
 • การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
 • การดึงดูด (Reach)
 • การสร้างยอดขาย (Conversion)

2. ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนต่อมาคือการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจมากที่สุด การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้ตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความสนใจ เพศ อายุ ตำแหน่งที่ตั้ง และพฤติกรรมออนไลน์

3. กำหนดงบประมาณและเวลา

ขั้นตอนนี้คือการกำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการเผยแพร่โฆษณา ธุรกิจสามารถกำหนดงบประมาณได้เองตามต้องการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

4. เลือกรูปแบบโฆษณา

Facebook มีรูปแบบโฆษณาให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รูปแบบโฆษณาที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • โฆษณารูปภาพ (Image Ads)
 • โฆษณาวิดีโอ (Video Ads)
 • โฆษณาแบบสไลด์ (Carousel Ads)
 • โฆษณาแคตตาล็อก (Catalog Ads)
 • โฆษณาแบบแสดงผลเต็มจอ (Canvas Ads)

5. สร้างโฆษณา

ขั้นตอนนี้คือการสร้างสรรค์โฆษณาที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โฆษณาควรมีความชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น เนื้อหาของโฆษณาควรเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมีบริการ ยิงแอด TikTok, Linkedin Ads, Google Ads และ Facebook Ads ตลอดไปจนถึงรับทำเว็บไซต์ SME ให้ท่านที่สนใจได้ใช้บริการอีกด้วย

6. เผยแพร่โฆษณา

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเผยแพร่โฆษณาได้ ธุรกิจสามารถติดตามผลลัพธ์ของโฆษณาได้ผ่านตัวจัดการโฆษณา Facebook

7. วัดผลลัพธ์

การวัดผลลัพธ์ของโฆษณาจะช่วยให้ธุรกิจทราบว่าโฆษณามีประสิทธิภาพหรือไม่ และควรปรับปรุงอะไรบ้าง เครื่องมือวัดผลลัพธ์ของโฆษณาบน Facebook ได้แก่

 • ยอดแสดงผล (Impressions)
 • ยอดคลิก (Clicks)
 • ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ (Website Visits)
 • ยอดการสมัคร (Conversions)

ขั้นตอนโฆษณา Facebook อยู่ระหว่างการตรวจสอบทำงานอย่างไร

ขั้นตอนโฆษณา Facebook อยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ Facebook จะตรวจสอบโฆษณาก่อนเผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของ Facebook

ขั้นตอนโฆษณา facebook ตรวจสอบนานเท่าไร

ขั้นตอนโฆษณา Facebook อยู่ระหว่างการตรวจสอบใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง แต่บางกรณี อาทิ  โฆษณา facebook อนุมัติช้า 2566 อาจเกิดจากปัจจัยสาเหตุที่ทำให้บางโฆษณาผ่านอนุมัติแต่บางโฆษณาไม่ผ่าน ดังนี้

โฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของ 

Facebook โฆษณาที่ละเมิดนโยบายการโฆษณาของ Facebook เช่น โฆษณาที่เป็นการล่วงละเมิด เหยียดเชื้อชาติ หรือสร้างความเกลียดชัง โฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย โฆษณาที่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด โฆษณาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

โฆษณามีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน 

โฆษณาที่มีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ สุขภาพ หรือการเมือง อาจใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าโฆษณาทั่วไป

โฆษณามีจำนวนคำขอจำนวนมาก 

หากมีการส่งคำขอโฆษณาจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ขั้นตอนการตรวจสอบอาจใช้เวลานานขึ้น

ขอบเขตข้อจำกัดในการตรวจสอบ

ขอบเขตของงานตรวจสอบที่ไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลา งบประมาณ ข้อมูล และบุคคลากร

การแก้ไขโฆษณา Facebook ที่ถูกกำหนดเวลาไว้แล้วหรือกำลังเผยแพร่

ในการแก้ไขโฆษณา Facebook ที่ถูกกำหนดเวลาไว้แล้วหรือกำลังเผยแพร่ สามารถทำได้ผ่านตัวจัดการโฆษณา Facebook ดังนี้

 1. ไปที่ตัวจัดการโฆษณา Facebook
 2. คลิกที่ “โฆษณา”
 3. ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกที่ “แก้ไข”
 5. คุณสามารถแก้ไขโฆษณาได้ภายในแผงด้านข้างที่เปิดขึ้นมา
 6. คลิกที่ “เผยแพร่” เพื่อเผยแพร่โฆษณาเวอร์ชั่นที่แก้ไขแล้ว คลิก “ปิด” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นฉบับร่างและเผยแพร่ในภายหลัง

โฆษณา Facebook ถูกปฏิเสธจะต้องแก้ไขการสร้างผลลัพธ์อย่างไร

ในการแก้ไขการสร้างผลลัพธ์ของโฆษณา Facebook ที่ถูกปฏิเสธ คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้ดังนี้

โฆษณา facebook ข้อผิดพลาดในบัญชี

บัญชีของคุณถูกระงับ, บัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ หรือคุณไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชี Facebook คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสถานะบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณไม่ได้ถูกระงับ
 • ตรวจสอบสถานะบัตรเครดิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิตของคุณใช้งานได้และได้รับการอนุมัติ
 • ตรวจสอบงบประมาณของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีงบประมาณเพียงพอสำหรับโฆษณาของคุณ
โฆษณา facebook ไม่วิ่ง

โฆษณาของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ ในการแก้ไขโฆษณา Facebook ที่ไม่วิ่ง คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะโฆษณาของคุณให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณได้รับการอนุมัติ

โฆษณา facebook ไม่ได้

โฆษณาของคุณไม่ตรงเป้าหมาย, โฆษณาของคุณมีข้อความหรือรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจไม่เพียงพอ หรือโฆษณาของคุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังหน้า Landing Page ที่เหมาะสม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา Facebook คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. กำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณปรากฏต่อผู้ชมที่เหมาะสม
 2. สร้างโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจ ใช้ข้อความและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม
 3. เชื่อมโยงโฆษณาของคุณไปยังหน้า Landing Page ที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า Landing Page ของคุณเหมาะสมกับโฆษณาของคุณ

3 วิธีเริ่มต้นยิง Ads โฆษณา Facebook อย่างไรให้รอด

การยิงโฆษณา Facebook ไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากต้องการยิงโฆษณาให้ประสบความสำเร็จ ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ให้ดี

ทริคที่ 1 วิธีสร้างกลุ่ม Target ของคุณในตัวจัดการโฆษณา Facebook

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) เป็นหัวใจสำคัญของการยิงโฆษณา Facebook การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจะช่วยให้โฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ที่มีโอกาสสนใจมากที่สุด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการ Conversion ของคุณ

ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใน Facebook Ads Manager สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่ตัวจัดการโฆษณา Facebook
 2. คลิกที่แท็บ “กลุ่มเป้าหมาย”
 3. คลิกที่ปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมาย”
 4. เลือกประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสร้าง
 5. ตั้งค่ารายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 6. คลิกที่ปุ่ม “สร้าง”

ทริคที่ 2 วิธีทำให้โฆษณา Facebook เพิ่มขึ้นมากขึ้น

นอกจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยให้โฆษณา Facebook ของคุณเพิ่มขึ้นมากขึ้น ดังนี้

 • โฆษณาของคุณควรมีข้อความและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม
 • ไม่ควรใช้แคมเปญโฆษณาแบบเดียวเท่านั้น ควรใช้แคมเปญโฆษณาที่หลากหลาย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
 • ควรติดตามผลและปรับโฆษณาของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ทริคที่ 3 สังเกตและแก้ไขโฆษณา Facebook

หลังจากยิงโฆษณา Facebook ไปแล้ว ควรสังเกตผลลัพธ์ของโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูว่าโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากโฆษณาของคุณไม่มีประสิทธิภาพ ควรทำการแก้ไขดังนี้

 • ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย หากกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่กว้างหรือแคบเกินไป
 • ตรวจสอบโฆษณา หากโฆษณาของคุณไม่ดึงดูดความสนใจหรือไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ตรวจสอบแคมเปญโฆษณา หากแคมเปญโฆษณาของคุณไม่มีประสิทธิภาพ

เราสามารถสร้างและจัดการโฆษณา Facebook บนเดสก์ท็อป/ สมาร์ทโฟนได้หรือไม่

ได้ เราสามารถสร้างและจัดการโฆษณา Facebook บนเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟนได้ โดยใช้ตัวจัดการโฆษณา Facebook (Facebook Ads Manager)

ตัวจัดการเมื่อรู้สึกว่าโฆษณา Facebook เยอะเกินไป /เสียงดัง

หากรู้สึกรำคาญกับโฆษณา Facebook เยอะเกินไป หรือโฆษณา facebook เสียงดัง คุณสามารถลองทำ ดังนี้

ตั้งค่าการจำกัดโฆษณา

Facebook ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดโฆษณาได้ เช่น เลือกประเภทของโฆษณาที่คุณต้องการดู เลือกแบรนด์หรือธุรกิจที่คุณต้องการเห็นโฆษณา เป็นต้น

– ใช้ตัวกรองโฆษณา

มีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถกรองโฆษณา Facebook ได้ เช่น AdBlock Plus, Ghostery เป็นต้น

ปิดเสียงโฆษณา 

หากคุณใช้อุปกรณ์ Android คุณสามารถปิดเสียงโฆษณาได้ โดยใช้แอปพลิเคชัน “AdBlock Plus” หรือ “YouTube Vanced” เป็นต้น

เปรียบเทียบการยิง Ads โฆษณา Facebook Boost Post VS Ads 

การยิง Ads โฆษณา Facebook Boost Post และ Ads มีความแตกต่างในหลายด้าน

ด้านการใช้งาน 

Boost Post ใช้งานง่ายกว่า Ads โดยใช้ฟีเจอร์ที่อยู่บนหน้าเพจ Facebook โดยตรง ส่วน Ads ต้องใช้ตัวจัดการโฆษณา Facebook (Facebook Ads Manager) ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้ละเอียดกว่า Boost Post รวมถึงมีรูปแบบโฆษณาให้เลือกหลากหลายมากกว่า

ด้านการกำหนดเป้าหมาย 

Boost Post กำหนดเป้าหมายโฆษณาได้แค่พื้นฐาน ส่วน Ads กำหนดเป้าหมายโฆษณาได้ละเอียดกว่า เช่น ความสนใจ พฤติกรรม ข้อมูลประชากร และข้อมูลที่กำหนดเอง

ด้านรูปแบบโฆษณา 

Boost Post มีรูปแบบโฆษณาให้เลือกจำกัด ส่วน Ads มีรูปแบบโฆษณาให้เลือกหลากหลาย

ด้านประสิทธิภาพ 

Boost Post มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วม ส่วน Ads มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม Conversion

M-Creation เป็นเอเจนซี่โฆษณาที่เชี่ยวชาญในการวางแผนการตลาดออนไลน์ เราทำงานดูแลทำเว็บบริษัท วางแผนออกแบบเว็บไซต์ให้สวย โดดเด่น สุดครีเอทีฟ

เพื่อพัฒนาโครงสร้างการทำโฆษณาที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรับทำ Google Ads ให้โฆษณาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ หรือทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่น รวมถึงทำเพจให้คนติดตามเยอะ เพื่อให้การตลาดออนไลน์ของคุณสามารถเติบโตอย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โฆษณา Facebook

จ่ายค่าโฆษณา Facebook เสียภาษีอย่างไร

โฆษณา Facebook ราคา ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่สามารถนำมาหักภาษีได้ โดยผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของค่าโฆษณาที่จ่ายไป
วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ค่าโฆษณา x 7%)
ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมมติว่า บริษัท A จ่ายค่าโฆษณา Facebook เป็นเงิน 10,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (10,000 x 7%) = 700 บาท
บริษัท A จึงต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท

คำต้องห้ามโฆษณา Facebook มีอะไรบ้าง

ข้อความและคำต้องห้ามในโฆษณา Facebook
– คำและข้อความที่อ้างอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือการเสี่ยงโชค
– คำและข้อความที่ส่งเสริมความรุนแรง ความรุนแรงทางเพศ หรือการเหยียดเชื้อชาติ
– คำและข้อความที่ละเมิดกฎหมาย เช่น โฆษณายาอันตราย โฆษณาขายอาวุธ หรือโฆษณาพนันออนไลน์
– คำและข้อความที่ผิดจรรยาบรรณ เช่น โฆษณาหลอกลวง โฆษณาหลอกขายสินค้าหรือบริการ
– คำและข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ยิงโฆษณา Facebook วันละกี่บาทดี

งบประมาณในการยิงโฆษณา Facebook ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายของแคมเปญ ประเภทของโฆษณา และกลุ่มเป้าหมาย คำแนะนำในการกำหนดงบประมาณสำหรับยิงโฆษณา Facebook เริ่มต้นด้วยงบประมาณที่น้อยลง เช่น วันละ 100-300 บาท เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโฆษณา หากโฆษณามีประสิทธิภาพดี สามารถเพิ่มงบประมาณได้

Share :

Facebook