Table of Contents


โฆษณา Google Ads เป็นการตลาดโฆษณาออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ  อย่างไรก็ตาม การทำ Google ads ให้โฆษณา ติดหน้าแรก Google เพื่อยอดขายให้ธุรกิจ ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น การใช้บริการรับทำโฆษณา Google Ads จากบริษัทรับทำโฆษณา Google Ads จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้


ทำความรู้จักกับ Google Ads คืออะไร

Google Ads หรือ Google Adwords คือ เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่ให้บริการโดย Google การลงโฆษณา google จะช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าหรือบริการของตนได้ โฆษณา Google Adsจะปรากฏบนหน้าการค้นหาของ GoogleGoogle Ads ทำงานโดยระบบประมูลราคาแบบ CPC (Cost Per Click) กล่าวคือ ธุรกิจจะเป็นผู้กำหนดราคาสูงสุดที่ยินดีจ่ายต่อการคลิกโฆษณาหนึ่งครั้ง เมื่อมีคนคลิกโฆษณาของคุณ ธุรกิจก็จะเสียค่าโฆษณาตามราคาที่เสนอไว้ ดังนั้น โฆษณา ติดหน้าแรก google ราคา จะขึ้นอยู่กับ keyword ที่ใช้ด้วย


บริการรับทํา Google Ads คืออะไร

บริการรับทำ Google Ads คือ บริการการตลาดออนไลน์โดยบริษัทที่รับทำโฆษณา Google Ads  จะช่วยธุรกิจในการลงโฆษณา google ตั้งแต่ตั้งค่าและบริหารจัดการแคมเปญ Google Ads ให้โฆษณา ติดหน้าแรก google

บริการรับทำโฆษณา Google Ads มีข้อดีหลายประการ เช่น

 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย : ธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาเรียน Google Ads ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 2. ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ : บริษัทที่ให้บริการรับทำ Google Ads มักมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Google Ads จะช่วยธุรกิจในการตั้งค่าและบริหารจัดการแคมเปญ Google Ads ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ : ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จในการโฆษณา Google Ads มากขึ้น เนื่องจากได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ


ประโยชน์ของการทำ Google Ads

Google Ads เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยธุรกิจเพิ่มการมองเห็นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยธุรกิจสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างอิสระ และวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ของ Google Ads มีอะไรบ้าง

 1. เพิ่มการมองเห็นให้ธุรกิจ : โฆษณาของคุณจะปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆ ของ Google ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
 2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงใจ : ธุรกิจสามารถเลือกกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้โฆษณาของคุณปรากฏต่อคนที่มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมากที่สุด
 3. วัดผลประสิทธิภาพได้ : Google Ads ช่วยให้ธุรกิจวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาได้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนคลิก จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ ยอดขาย เป็นต้น


กระบวนการสร้างผลลัพธ์จากการโฆษณาให้เหนือความคาดหมายการสร้างผลลัพธ์จากการโฆษณา ติดหน้าแรก google จำเป็นต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนลงโฆษณา google

 1. วิเคราะห์ธุรกิจและเป้าหมายทางการตลาด : เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ Google Ads และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
 2. เลือกรูปแบบโฆษณาและกำหนดราคา  : เพื่อให้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างและเขียนโฆษณา : เพื่อให้โฆษณาน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
 4. กำหนดเป้าหมายโฆษณา : เพื่อให้โฆษณาปรากฏต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
 5. ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ : เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ Google Ads


วิธีการวัดผลการทำโฆษณา Google Ads

Google Ads มีเครื่องมือวัดผลประสิทธิภาพแคมเปญที่หลากหลาย ซึ่งธุรกิจสามารถเลือกใช้ได้ตามเป้าหมายของแคมเปญ โดยเมตริกที่สำคัญในการวัดผลการทำโฆษณา Google Ads ได้แก่

 1. จำนวนคลิก (Clicks) : จำนวนครั้งที่มีคนคลิกโฆษณาของคุณ
 2. อัตราการคลิกผ่าน (Click-through rate, CTR) : อัตราส่วนของจำนวนคลิกต่อจำนวนการแสดงผลโฆษณา
 3. ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (Cost per click, CPC) : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ธุรกิจจ่ายต่อการคลิกโฆษณา เจาะลึก Google Ads ราคา คิดยังไง
 4. จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ (Website visits) : จำนวนครั้งที่มีคนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณหลังจากคลิกโฆษณา
 5. อัตราการแปลง (Conversion rate) : อัตราส่วนของการกระทำที่ธุรกิจต้องการ เช่น การซื้อ การทำธุรกรรม หรือการสมัครสมาชิกต่อจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์


การวัดผลการทำโฆษณา Google Ads สามารถทำได้ดังนี้

 1. รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ (Campaign Performance Report) : รายงานที่แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา ซึ่งสามารถดูได้จากหน้าแดชบอร์ดของ Google Ads
 2. รายงานแบบกำหนดเอง (Custom Reports) : รายงานที่แสดงข้อมูลเฉพาะที่ธุรกิจต้องการ ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดยกำหนดเงื่อนไขและเมตริกที่ต้องการ
 3. เครื่องมือการเปรียบเทียบ (Comparison Tool) : เครื่องมือที่ช่วยให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาต่างๆ กัน


เพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยบริการรับทําโฆษณา Google Ads จาก M-CREATION การเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยบริการรับทําโฆษณา Google Ads นั้น จำเป็นต้องหาบริษัทที่ให้บริการ Google Ads ที่ช่วยให้โฆษณา ติดหน้าแรก google ควรเลือกบริษัทรับทําโฆษณา Google Ads ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ 

ที่ M-creation Agency  เราดูแลแคมเปญ Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ


คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ รับทำโฆษณา Google Ads

โฆษณาใน Google กี่บาท

ค่าใช้จ่ายในการยิงโฆษณา Google Ads เริ่มต้นที่ประมาณ 5 บาทต่อคลิก แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านั้นสำหรับคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันสูง

ยิงแอดกูลเกิ้ลแพงไหม

ค่าใช้จ่ายในการยิงโฆษณา Google Ads ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของโฆษณา การตั้งค่าการแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่กำหนด 

Google Ads จ่ายเงิน ยังไง

Google Ads ใช้ระบบการประมูลแบบราคาต่อคลิก (Pay-per-click, PPC) หมายความว่าธุรกิจจะจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น

กูเกิลแอดคืออะไร

Google Ads คือ เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่ให้บริการโดย Google โดยโฆษณาจะปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆ ของ Google 

Google Ads ทำยังไง

ขั้นตอนทำโฆษณาบน Google มีดังนี้ :
1. วิเคราะห์ธุรกิจและเป้าหมายทางการตลาด
2. เลือกรูปแบบโฆษณาและกำหนดราคา
3. สร้างและเขียนโฆษณา
4.กำหนดเป้าหมายโฆษณา
5.ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์

Google Ads ใช้เวลากี่วัน

โฆษณา Search Ads จะเริ่มแสดงผลภายใน 1-2 วันหลังจากสร้างแคมเปญ โฆษณา Display Ads จะเริ่มแสดงผลภายใน 1-3 วันหลังจากสร้างแคมเปญ


Share :

Facebook