Table of Contents

ในปัจจุบันผู้คนนิยมใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น ทำให้การทำตลาดออนไลน์รูปแบบ Affiliate Marketing เป็นที่นิยมสูงขึ้น และทำให้เกิดชีพใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ Kols และ Influencer  ซึ่งมองจากภายนอกจะพบว่าทั้งสองอาชีพนี้มีความคล้ายกันคือการนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการได้ทั้งคู่ แต่ความจริงแล้วทราบหรือไม่ว่า ทั้งสองอาชีพมีความแตกต่างกัน และมีความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกัน วันนี้เราจะมีช่วยแยกความเหมือนและความต่างของ KOLS และ Influencer ให้ฟังกัน 

Kols คืออะไร?

Kols เป็นตัวย่อยมาจากคำว่า “Key Opinion Leader”

ซึ่งจะเป็นชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่เป็นผู้นำทางความคิด เป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แบรนด์ หรืออาจจะเป็นผู้มีความรู้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องที่นำเสนอจนสามารถสร้างภาพลักษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่มีอิทธิพลตอบสนองต่อความคิดและพฤติกรรมผู้ติดตามที่สามารถกลายมาเป็นผู้บริโภคของแบรนด์ได้ 

ข้อดีและจุดแข็งของการทำการตลาด ด้วย Kols Marketing 

1.  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ความสามารถของ Kols จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้ง่าย เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ติดตามของ Kols นั้นมักจะติดตามคอนเทนต์ของ Kols ท่านนี้เพราะชื่นชอบเนื้อหาและความเชี่ยวชาญที่ช่วยสร้างความเชื่อถือ ทำให้เมื่อ Kols ท่านี้พูดอะไร หรือแนะนำอะไรก็จะสามารถทำให้คล้อยตามได้โดยง่าย

หากให้ยกตัวอย่าง  Kols ให้เห็นภาพง่าย ก็อนุญาตยกตัวอย่างคุณอิ้งจากช่อง ingck ซึ่งเป็น Youtuber สกินแคร์ที่มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่แตกต่างจากการรีวิวสินค้าทั่วไป แต่จะเป็นการตีแผ่ส่วนประกอบของครีมแบรนด์นั้นๆ และวิเคราะห์ส่วนผสมว่าคุ้มค่าแก่การซื้อและเหมาะกับผิวแบบใด ซึ่งคำแนะนำของคุณอิ้งก็จะช่วยให้ผู้ติดตามตัดสินใจว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ 

2. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีแก่แบรนด์ 

เนื่องจาก Kols แต่ละท่านั้นเป็นที่สนใจและยอมรับให้กลุ่มคนเหล่านั้นอยู่แล้ว การที่แบรนด์ได้รับการพูดถึงโดย Kols ท่านนั้นๆ ก็จะช่วยให้แบรนด์ มีแนวโน้มเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ได้รับการยอมรับ และเพิ่มความน่าเชื่อถือได้

และหาก Kols ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง หรือเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วก็ยิ่งช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบในตัว Kols ท่านนั้นๆ ให้กลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ได้โดยง่าย 

3. ให้ความรู้สึกไว้ใจ

เพราะ  Kols คือกลุ่มคนที่นอกจากจะมีความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญสูงแล้ว ยังมีความสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภค สร้างความสนิทและไว้วางใจ

เมื่อเกิดความไว้ใจแล้ว เมื่อมีการแนะนำสินค้าและบริการในแง่ดี ก็จะเกิดความเชื่อใจและไว้ใจแบรนด์พร้อมที่จะเป็นลูกค้าของแบรนด์ได้ง่ายขึ้นมากกว่า 

4. ลดการโฆษณา

ในการทำโฆษณาเพื่อโปรโมทแบรนด์เพื่อให้สินค้าหรือบริการติดตาผู้บริโภคอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะดีกว่าไม่น้อยหากสินค้าหรือบริการของท่านนั้นมีการจ้าง Kols ที่สามารถชักจูง โน้มน้าว ความคิดของกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคไว้ตลอด

ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณได้รับความสนใจและได้รับความนิยมตลอดกาล กลายเป็นสินค้าที่อยู่ในใจหรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกระดับต้นๆ ได้ ก็จะช่วยลดการโฆษณาได้น้อยลง 

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมีบริการ รับทำ TikTok Ads และ Google Ads ให้ท่านที่สนใจ ได้ใช้บริการอีกด้วย

Kols  มีใครบ้าง

Nisamanee.Nutt สะบัดแปรง

Keanebaby เพจ ลูกจ๋า แม่โอเคร๊

พาเธอไป Journey

Influencer คืออะไร

อินฟลูเอนเซอร์ หมายถึง ผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเช่น ดารา นักร้อง นางแบบ ผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิง หรือคนธรรมดาๆ แต่มีวิธีการนำเสนอเรื่องราว ความคิดและคอนเทนต์ที่โดดเด่น มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้คล้อยตามได้ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ในมุมมองของกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค ช่วยกระตุ้นให้แบรนด์ถูกพูดถึงเพิ่มขึ้น ถึงข้อดีของการทำ Influencer marketing หรือการใช้บริการ Agency Influencer นั้นจะไม่แตกต่างจาก Kols เลย  ยกตัวอย่าง Influencer มีใครบ้าง

PEACH EAT LAEK

Kyutae Oppa

หม่อมถนัดแดก

Dek Jew Chill Out

M Creation แนะนำ

นอกจากบทความแล้วทาง M Creation ของเรายังมี บริการจัดหา Tiktok Influencer สำหรับท่านที่สนใจบริการวางแผนการตลาดมิติใหม่บน TIKTOK

Influencer กับ Kols แตกต่างกันอย่างไร? 

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่า Influencer กับ Kols นั้นไม่เห็นจะแตกต่างกันเลย ดูเหมือนจะต่างกันแค่ชื่อเรียกเท่านั้น … แต่ความจริงแล้วไม่เลย เพราะทั้งคู่มีความแตกต่างดังนี้ 

  • ผู้ติดตามของ Kols นั้นจะมีความสนใจเฉพาะด้านมากกว่า Influencer ซึ่งในบางครั้งผู้ติดตามของ Kols จะมีน้อยกว่า Influencer แต่ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุดมากกว่า จึงทำให้สามารถสร้างความรับรู้ และกระตุ้นยอดขายได้มากกว่า Influencer 
  • ผู้ติดตามของ Influencer นั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าและส่วนใหญ่มักจะติดตามการวิธีการนำเสนอคอนเทนต์หรือชื่นชอบในตัว Influencer ท่านนั้นๆ 
  • ในด้านชักนำทางความคิดต่อผู้ติดตามและผู้บริโภค Kols สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากกว่า เพราะข้อมูลความเชี่ยวชาญที่มีมากกว่า 
  • ในการนำเสนอเนื้อหาและครีเอทคอนเทนต์ Influencer จะตอบโจทย์มากกว่า Kols
  • Influencer จะสร้างความไว้วางใจ และความสนิทกับผู้ติดตามได้มากกว่า Kols เนื่องจากความถี่ให้การผลิตคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียจะถี่มากกว่า 

ควรใช้ Influencer หรือ Kols ดีกว่ากันนั้นเป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบได้ยาก เพราะจะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า ต้องการคอนเทนต์และเนื้อหาการนำเสนอที่เข้มข้นมากน้อยเพียงใด มีงบเท่าไร เป้าหมายของการจ้างนั้นคือการสร้างการรับรู้ (Customer Awareness) หรือต้องการกระตุ้นยอดขาย และสินค้าและบริการของแบรนด์เป็นกลุ่มสินค้าระดับไหน เช่น 

  • ในกรณีที่สินค้าและบริการเป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพง ซื้อง่ายขายคล่องและนิยมเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น  เช่น สกินแคร์ เครื่องสำอางแบรนด์ทั่วไป อาจจะเลือกใช้เป็น Influencer แทน เพราะจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า
  • ในกรณีที่สินค้าและบริการของแบรนด์เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม มีราคาแพงที่ต้องการคนที่มีกำลังซื้อสูง และต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น การโปรโมทรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สกินแคร์ระดับพรีเมี่ยม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ใช้บริการของ Kols ก็จะตอบโจทย์มากกว่า

Share :

Facebook